Thursday, 29 August 2019

ว่าด้วยเรื่องปัญหาแบบฟอร์ม TM30 ที่ชาวต่างชาติ ที่ทำงานในไทย กำลังได้รับผลกระทบกันอย่างถ้วนหน้า


ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมานี้ ในกลุ่มคนต่างชาติที่เข้ามาทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือกลุ่มที่เราเรียกว่า Expats ได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องของแบบฟอร์ม ตม.30 หรือที่เรียกกันว่า TM30 ว่ามันเป็นปัญหากับการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่ม Expats เหล่านี้มาก โดยปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อกลุ่ม Expats ต้องทำธุรกรรมติดต่อกับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) เพราะว่าหากไม่มีการรายงานหรือส่งแบบฟอร์ม TM30 อย่างถูกต้อง ชาวต่างชาติคนนั้นจะไม่สามารถทำการขอต่อวีซ่าเพื่ออยู่ในประเทศไทยต่อได้

แต่ที่แย่กว่านั้น คือชาวต่างชาติรายนั้น ๆ ไม่สามารถที่จะเขียนแบบฟอร์มนี้เองได้ แต่เป็นคนไทยที่เป็นคนให้ที่พักพิงแก่ชาวต่างชาติคนนั้น ที่จะต้องเป็นคนเขียนแบบฟอร์ม และหากมีการยื่นแบบฟอร์มช้าหรือย้อนหลัง จะต้องเสียค่าปรับอีกต่างหาก เนื่องจากผมมีเพื่อนชาวต่างชาติกลุ่ม Expats เยอะมาก และเมื่อยกประเด็นนี้มาคุยกับกลุ่มคนไทยหลายคน หลายคนไม่ทราบว่ามีปัญหานี้เลย ผมเลยอยากจะเขียนสรุปให้ฟังว่าปัญหา TM30 นี้ มันแย่เพราะอะไร และทำไมมันอาจจะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ และเศรษฐกิจของประเทศเราได้