Tuesday, 22 September 2015

[มินิรีวิว] เล้าจ์ The Wisdom ของธนาคารกสิกรไทย ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ปรกติแล้ว พวกห้องรับรองผู้โดยสารในสนามบิน จะมีสายการบินเป็นเองเป็นผู้ให้บริการ กับกลุ่มลูกค้าที่บินบ่อยเป็นประจำ (Frequent Flyers) หรือกลุ่มผู้โดยสารชั้นธุรกิจขึ้นไป หรือไม่ก็จะเป็นกลุ่มที่มีธุรกิจและลูกค้าที่อยู่ในสนามบินอยู่แล้ว อย่างเช่น คิง พาวเวอร์ ซึ่งก็มีเล้าจ์ให้บริการลูกค้าของตัวเอง กับกลุ่ม Miracle Group ที่ปิดให้บริการทั้งเล้าจ์และโรงแรมภายในตัวอาคารสนามบิน

The Wisdom Lounge ของธนาคารกสิกรไทย ถือว่าเป็นครั้งแรก ที่มีธนาคารสัญชาติไทย เข้ามาเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารภายในอาคารสนามบินด้วยตัวเอง ซึ่งก่อนหน้านี้ธนาคารส่วนใหญ่ในประเทศไทยมักจะมอบสิทธิในการเข้าใช้ห้องรับรองของการบินไทย ไม่ก็ผ่านทางบัตร Priority Pass ซึ่งเอาเข้าจริง ๆ แล้วการทำแบบนี้สิ่งที่ธนาคารไม่อาจมอบกับลูกค้าตัวเองได้ นั่นก็คือคุณภาพและการบริการของเล้าจ์ เนื่องจากตัวเองไม่ได้เป็นคนบริหาร แต่กับ The Wisdom Lounge แล้ว ธนาคารสามารถเข้ามาดูแลในส่วนนี้ด้วยตัวเอง

หลังจากมีโอกาสได้เข้าลองใช้แล้ว (ซะที) ผมเลยขอมาเขียนรีวิวสั้น ๆ ครับ