Wednesday, 11 February 2015

สรุปปัญหาเศรษฐกิจของประเทศกรีซ (แบบรวบรัด)

หลายครั้งเวลาผมได้คุยเรื่องปัญหาเศรษฐกิจโลก ที่สุดท้ายก็ต้องมาจบที่เรื่องปัญหาเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและยูโรโซน ก็ต้องกลับมาคุยเรืองปัญหาของประเทศกรีซทุกครั้ง หลายครั้งเหมือนคนไทยที่ผมคุยด้วยจะรู้ว่าประเทศกรีซเป็นหนึ่งใน "ตัวปัญหา" ของยุโรป แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเพราะอะไร ผมเลยถือโอกาสนี้เขียนอธิบายสั้น ๆ ถึงปัญหาในประเทศกรีซ ว่ามันมีอะไรบ้าง และเยอรมนีมาเกี่ยวอะไรด้วย

  1. สมัยแรก ๆ ที่สหภาพยุโรปได้มีการก่อตั้ง "ยูโรโซน" หรือกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุล "ยูโร" กรีซเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่ได้เปลี่ยนมาใช้เงินสกุลยูโรพร้อม ๆ กับเศรษฐกิจใหญ่อื่น ๆ ในสหภาพยุโรป (วันขึ้นปีใหม่ปี 2002) แต่หลายคนตอนนั้นก็สงสัยแล้วว่าทำไมกรีซถึงได้เข้าร่วมยูโรโซน เพราะสถานภาพเศรษฐกิจของกรีซไม่ได้แข็งแรงเหมือนเยอรมนี และฝรั่งเศส ตอนนี้หลายคนพอจะสรุปได้แล้วว่ากรีซตอนนั้นคงโกหกเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของตัวเอง